La puta “b”
Personal / 12 de novembre de 2014

La puta “b” és l’abisme que s’obre entre estimar-se i estimbar-se. Imatge: El Crist de l’abisme, braços oberts al fons del mar. Video: Jim, de Billie Holiday