Persones perplexes

Per a ell és absurd, per a tu és incomprensible, per a mi és inexplicable.